Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ambrusattilakeramia.hu webáruház adatvédelmi nyilatkozata.

1. A szabályzat célja

Az Adatkezelési Szabályzat az ambrusattilakeramia.hu webáruházban (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2.  Az adatkezelés alapja

A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

3. Az adatkezelés célja

A webáruház a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

4. Az adatkezelő

A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, AKACSIKI TRADING KFT. (adószám:24297783-1-11; Cégjegyzékszám: 13-09-176663) kezeli.

Elérhetőségek:

E-mailben: attilambrus@gmail.com
Telefonszám: +36 70 703 0749

5. Az adatkezelés körülményei

A webáruház a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő férhet hozzá.
A fentieken túlmenően a webáruház jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.
Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

6. Sütikezelés (Cookie)

A cookie kisebb adatállomány, amelyet a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a webáruház nem adja át harmadik személy részére.

7.  Regisztrációs adatok

A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

8. A regisztráció megszűntetése

Az  ambrusattilakeramia.hu-val történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- e-mailben az attilambrus@gmail.com címre

9. Az adatkezelésben érintettek jogai

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 8. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.
A webáruház az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.